User Rating: 3 / 5

Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive
 

 

PENYESUAIAN IJAZAH
SYARAT-SYARATA :
A. TINGKAT SLTP / SEDERAJAT :
  1. PNS YANG TELAH MEMILIKI IJAZAH SMP/SEDERAJAT
  2. SEKURANG-KURANGNYA BERPANGKAT JURU MUDA GOLONGAN RUANG 1/A
     
B TINGKAT SLTA / SEDERAJAT :
  1. PNS YANG TELAH MEMILIKI IJAZAH SMA/SEDERAJAT
  2. SEKURANG-KURANGNYA BERPANGKAT JURU GOLONGAN RUANG 1/C
     
C TINGKAT DIPLOMA III (D-III)
  1. PNS YANG TELAH MEMILIKI IJAZAH DIPLOMA III (D-III) / SEDERAJAT
  2 SEKURANG-KURANGNYA BERPANGKAT PENGATUR MUDA GOLONGAN RUANGAN II/A
     
D TINGKAT SARJANA STRATA 1 (S-1)
  1. PNS YANG TELAH MEMILIKI IJAZAH SARJANA STRATA 1 (S-1)/ SEDERAJAT
  2 SEKURANG-KURANGNYA BERPANGKAT